Scherpere regels voor wateropslag van sprinklerinstallaties

De richtlijnen voor de wateropslag van sprinklerinstallaties zijn aangescherpt. Aanleiding hiertoe zijn verschillende incidenten met grote materiële schade. In enkele gevallen zelfs met fatale afloop voor medewerkers. Wat houden deze scherpere regels in? All Sprinkler Service geeft de antwoorden

Scherpere richtlijnen van TB67B

>De scherpere richtlijnen voor het technisch onderhoud van sprinklerinstallaties zijn vastgelegd in het Technisch Bulletin 67B ‘Controle en onderhoud wateropslagtanks’ (TB67B). Het doel is het vaststellen van corrosie aan de geboute watertank en vaststellen van de betrouwbaarheid van de aansluitingen en appendages

Het TB67B is van toepassing als er gebruikt gemaakt wordt van:

  • een gemoute tank van wateropslag en/of
  • een waterkelder met een coating of een liner
Deze nieuwe regelgevend is NIET van toepassing als er gebruikt gemaakt wordt van:
  • een gelaste watertank
  • een waterkelder zonder coating of liner
  • zuigputten
Vanaf 1 juli 2016 is het daadwerkelijk verplicht om deze richtlijnen te volgen.
 
Onderhoud en controle
 

Alle wateropslagsystemen moeten periodiek gekeurd gecontroleerd worden om hun betrouwbaarheid te waarborgen.

Heeft u een wateropslag vóór 1996 laat deze zo spoedig mogelijk controleren
Heeft u een wateropslag van 1997-2003? Dan had deze eind 2017 al gecontroleerd moeten zijn.
Heeft u een  wateropslag van 2004-2008? Dan had deze eind 2018 al gecontroleerd moeten zijn. 
Heeft u een wateropslag van 2009 en ouder? Dan geldt over het algemeen dat de inspectie maximaal tien jaar na de installatie plaat moet vinden

De TB67B omschrijft 3 type controles

De A controle wordt jaarlijks uitgevoerd als een visuele controle bij gevulde tank van de buiten- en binnenzijde (voor zover mogelijk) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan.

Eventuele afwijkingen moeten met relevante detailfoto’s in de rapportage worden opgenomen, evenals mogelijk te nemen correctieve maatregelen.

De B-controle wordt vijfjaarlijks uitgevoerd als duikcontrole en visuele controle bij gevulde tank van de buiten- en binnenzijde (voor zover mogelijk) aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan.

De controle mag ook uitgevoerd worden met behulp van een ROV (Remotely Operated Vehicle). Dit dient dan in het bijzijn van een inspecteur van een daarvoor geaccrediteerde inspectie-instelling te gebeuren. De inspecteur moet realtime meekijken en in de gelegenheid zijn extra aanwijzingen te geven. Is de inspecteur van mening dat de beelden onvoldoende duidelijkheid geven, dan kan een aanvullende controlemethode worden geëist.

Eventuele afwijkingen moeten met relevante detailfoto’s in de rapportage worden opgenomen, evenals mogelijk te nemen correctieve maatregelen.

De C-controle is een visuele controle bij lege tank van de buiten- en binnenzijde aan de hand van een checklist en de schriftelijke vastlegging daarvan . Eventuele afwijkingen moeten met relevante detailfoto’s in de rapportage worden opgenomen.

Bij een tank met liner dient bij lekkage, of sporen van lekkage, de tank inwendig (tussen liner en tankwand) vanaf de lekkage tot aan de bodem visueel gecontroleerd te worden. Het betreffende tankpaneel dient bij corrosie als gevolg van een verwaarloosde of niet tijdig opgemerkte lekkage, te worden vervangen. De tankwand nabij de lekkage dient visueel gecontroleerd te worden.

Afhankelijk van het fabricaat en uitvoering van een waterreservoir is na een aantal jaren groot onderhoud noodzakelijk om het waterreservoir in nominale staat te houden. TB67B stelt dat de maximale periode 10 jaar bedraagt.

Mogelijke maatregelen

Een deskundige moet beoordelen of de tankwand hersteld dient te worden of verstevigd met aanvullende beplating. Als de mechanische integriteit dusdanig afgenomen is dat de tankwand zou kunnen bezwijken, moet de tankwand afgekeurd worden.

Afkeur betekent dat er eerst onderhoud moet worden verricht. De eigenaar/gebruiker is hiervoor verantwoordelijk. Er dient een plan van aanpak te worden opgesteld om het waterreservoir weer in functionele staat te krijgen. In het uiterste geval moet de tank volledig worden vervangen.

Mogelijke maatregelen zijn:

  • het vervangen van uiteenlopende appendages;
  • het vervangen van beschadigde tankpanelen en/of doorvoering door de tankwand
  • het reinigen (indien nodig met roterend handgereedschap) en behandelen van gecorrodeerde delen met zindcompound
  • het aanbrengen van een nieuwe (bitumen) coating of nieuwe liner met een juiste laagdikte
Na herstelmaatregelen moet de tank, vóór het hervullen, gereinigd en geïnspecteerd worden.

Neem voor het uitvoeren van deze 10 jaarlijks werkzaamheden altijd contact op met het bevoegd gezag, dit kan b.v. de verzekeraar of de brandweer zijn. Er kunnen namelijk belangrijke aanvullende eisen zijn zoals een tijdelijke watervoorziening.

Belangrijke controle

Het moge duidelijk zijn dat het van groot belang is dat tanks met een kans op bezwijken zo spoedig mogelijk worden geïdentificeerd en aangepakt. Een A-controle kan vaak al uitsluitsel geven. Met een B-controle kan definitief vastgesteld worden of er sprake is van een bezwijkrisico. Wij van All Sprinkler Service B.V. adviseren om altijd voor een eerste C-controle eerst een B-controle uit te voeren zodat er goed in kaart kan worden gebracht wat de mogelijke kosten van een C-controle zijn. Voor controles in een waterkelder hebben wij een Boot met HD camera. Deze innovatieve manier van werken zorgt voor minder kosten. Deze boot kan ook gebruikt worden om gereedschap of andere materialen uit de tank of kelder te halen.

Hoe regelen wij dit?
Bij All Sprinkler Service houden we natuurlijk rekening met de TB67B. Wij hebben de juiste kennis en doen het onderhoud zoals het moet. Heeft u nog vragen over 67B of wilt u meer weten over wat de nieuwe richtlijnen voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Links:

CCV:

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Certificatie-en-Inspectie/Schema_s/Technische_Bu lletins/Technisch_bulletin_67B_-_Controle-_en_onderhoudsregime_voor_waterreservoirs _2.pdf

Sprinkler .nl:

http://sprinkler.nl/controle-en-onderhoudsregime-voor-waterreservoirs-tb67b/